Вхід на сайт
Пошук
Меню сайту
Міні-чат
200
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Педагогічний досвід

 

Юхименко О.В., викладач математики.
Спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж - 25 років. Стаж роботи в ПТО - 20 років.
Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, нагрудний знак "Відмінник освіти України".
Тема досвіду: Інтерактивні форми та методи навчання – шлях до підвищення рівня
компетентності учнів.
Діалогове навчання, в ході якого відбувається поповнення новими знаннями в результаті взаємодії вчителя і учнів між собою, що має конкретну і прогнозовану мету - створення комфортних умов навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свої інтелектуальні досягнення, що робить продуктивним сам процес набуття знань. Розроблено і впроваджується в навчальний процес комп'ютерно-орієнтовану навчально-контролюючу програму "Gist test" за методикою диференційованого навчання.
 

 

 
Пірус В.М., викладач фізики.
В системі ПТО з 1987 року. Викладач-методист, викладач вищої категорії, нагрудний знак "Вдмінник освіти України"
Тема досвіду: Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів
на уроках фізики шляхом впровадження інновацічйних технологій.
Вчимося не лише користуватися комп'ютером, а й використовувати його потенціал у навчальному
процесі. Навчаємося користуватися інноваційними технологіями та навчаємось, використовуючи ці 
технології. Практична значимість досвіду у привчанні учнів до самостійної дослідницької діяльності під час розв'язання  практично спрямованих завдань.
 
 
Куліш Ю.В., викладач основ підприємництва.
Стаж роботи в ПТО - 24 роки. Старший викладач, спеціаліст вищої категорії, нагрудний знак "Відмінник освіти України".
Тема  досвіду: Підвищення ефективності економічних знань учнів за рахунок розв’язання
практичних задач.
Розроблено близько 200 задач, розв'язання яких передбачає обчислення продуктивності праці,
собівартості і ціни виробів, прибутку і рентабельності в підприємницькій діяльності, заробітної плати робітників. Мета - навчити учнів використовувати отримані знання на практиці, вміти захистити свої економічні інтереси перед роботодавцем. Інноваційність досвіду - у розширенні практичних можливостей учнів у здійсненні підприємницької діяльності.
 
   
 
Слотіна Н.Л., викладач англійської мови.
В системі ПТО з 1979 р. З 1979р. - викладач суспільних дисциплін ПТУ №15. З 1987р. по теперішній час працює заступником директора з навчальної роботи ЧПЛ. Викладач-методист, кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", нагрудний знак "Відмінник освіти України".
 Тема досвіду: Сучасний урок англійської мови в системі особистісно-орієнтованого навчання.
 Досвід враховує рекомендації Ради Європи щодо вивчення іноземних мов. Основним принципом навчання англійської мови стає принцип комунікативності, головна мета якого - навчити розмовляти та спілкуватися в ситуаціях повсякденного життя. Викладач пропонує методичні рекомендації "Психологія зворотнього зв'язку на уроках англійської мови", а також інструкцію щодо використання автентичних матеріалів.

Методичні розробки: 

 1. «Сучасний урок англійської мови в умовах особистісно орієнтованого навчання»
 2. Conversational English for drivers. (Розмовна англійська мова для водіїв)
 3. Project Presentation "Rocket and space engineering"
 4. Project Presentation "FC Dynamo Kyiv"
   

 

 
 
 
   
   

 

 

 
Грон В.В., викладач англійської мови.
В системі ПТО з 1992 року. Старший викладач, спеціаліст вищої категорії.
 Тема досвіду: Педагогічний вплив під час формування ділової активності учнівської молоді.
 Провідна ідея досвіду - навчати підлітків спілкуванню. Актуальність досвіду випливає з пріоритетних
 напрямків розвитку сучасного українського суспільства, а саме - європейської інтеграції.
Основна увага зосереджується на психологічному аспекті діяльності, прагнучи сформувати у вихованців риси "універсального підприємця".

Методичні розробки:

 1. Дисертація кандидата історичних наук «Історичний контекст українознавства, тенденції розвитку у міжвоєнні роки».
 2. Методична розробка уроку «Бізнес» (Англійська мова; ІІ курс).
 3. ТЕКСТИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ГРУП АВТОТРАНСПОРТНОГО НАПРЯМКУ.
 4. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТЕМА “ДЕМОКРАТИЧНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ”.

 5. Тиждень англійської мови “English-Speaking Countries”.

 6. Тиждень світової літератури та англійської мови.

   

Публікації:

 1. Діалогічні методи навчання на уроках англійської мови. Когнітивно-орієнтовані технології. Ж. Профтехосвіта, 2014 №9 (69).
 2. Історичні дослідження в українознавчих осередках Західної України та еміграції у міжвоєнний період // «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 29-30 вересня 2014 р. Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т. ім. Григорія Сковороди.
 
Очіченко В.П., майстер виробничого навчання 
В системі ПТО з 1983 року. Майстер в/н І категорії, нагрудний знак "Відмінник освіти України"
 Тема досвіду: Організація безпечних умов праці та виховання в учнів
свідомого виконання вимог охорони праці.
Даний досвід зорієнотований на те, щоб учень максимально був підготовлений до самостійного виконання зварювальних робіт, мав знання, вміння і навички, що дозволяють бути конкурентноспроможним на ринку праці.
 
 
Лук’янов В.М., майстер виробничого навчання
В системі ПТО з 2000 р. Майстер виробничого навчання І категорії.
 Тема досвіду: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого
навчання.
Активізація учнів на уроках в/н полягає в тому, щоб мета, яка була поставлена на уроці, була досягнена. Для цього застосовуються такі методи навчання, щоб зацікавити учнів у виконнані виробничого завдання.
Методичні матеріали можна завантажити тут:   <завантажити>
 
Гусятинський О.А., майстер виробничого навчання.
Майстер в/н І категорії. Педстаж - 20 років.
Тема досвіду: Використання інструкційно-технологічної  документації на уроках виробничого навчання.
Інструкційно-технологічні карти - основа технічної грамотності майбутніх робітників. За допомогою інструкційно-технологічних карт дотримується цілісність технологічного процесу: послідовність операцій, необхідні інструменти, технічні характеристики матеріалів. Сприяють підвищенню рівня компетентності учнів.

 

 

Піхуля С.О., викладач ПДР
Методрозробки:

"Методи подолання негативного впливу стресу в професійній діяльності викладачів
професійно-технічного навчального закладу" 

Рекомендації щодо візуальної діагностики учнів, які знаходяться
в кризових психологічних ситуаціях

Діагностика та корекція кризових станів в професійно-технічному навчальному закладі

Поділитися
м. Черкаси, вул. О.Панченка (Я.Галана), 13Тел.: (0472)33-57-13; 55-07-10 (приймальна комісія); Email: proflickua@ukr.net
DimS © 2020